Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty w 2018 r.

       26 i 27 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy III SP przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty. Ta coroczna akcja Operonu i Gazety Wyborczej, ma na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji. Sprawdzian dostarcza szkole informacji o pracy uczniów w zakresie róż­nych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętnościach w rozwiązywaniu zadań matema­tycznych. Wyniki tego sprawdzianu pomogą w analizie postępu w nauce poszcze­gólnych uczniów. Wydawnictwo Operon dba również o to, aby sprawdzian nie był dla dzieci źródłem stresu – w tym celu przygotował specjalny film terapeutyczny z Bratkiem, który dzieci oglądały przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań – dzięki czemu były bardziej rozluźnione i było im łatwiej skon­cen­tro­wać się na teście. 

Archive

Jesteś tutaj: Home Aktualności Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty w 2018 r.