Samorząd Uczniowski

Pola Nadziei - edycja jesienna 2011r.

        16 października 2011 roku wolontariusze z naszej szkoły przeprowadzili jesienną edycję akcji Pola Nadziei. Kwesta odbyła się w kaplicy św. Anny na Płazówce, u sióstr Córek Bożej Miłości, w kaplicy w Dolinie Chochołowskiej oraz pod kościołem parafialnym w Witowie. W tygodniu poprzedzajacym akcje uczniowie kwestowali w szkole wśród uczniów i nauczycieli w trakcie przerw.
Zebrano sumę 2 553, 40 zł. Wolontariuszom gratulujemy i dziękujemy darczyńcom. Z niecierpliwością oczekujemy na wiosenną edycję tej akcji.
 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2011/2012 rozstrzygnięte!

        Dnia 21 września 2011 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Z uprawnionych 159 uczniów głosy oddało 146. W wyborach startowały dwie kandydatki: Dorota Długopolska z kl. III gimnazjum oraz Kamila Medyk z kl. II gimnazjum. W komisji wyborczej zasiadały: p. Agata Szeliga i p. Marta Osadzińska.

Przeważającą ilościa głosów wygrała Dorota Długopolska i została przewodniczącą SU, Kamila Medyk objęła stanowisko zastępcy przewodniczącej.

W skład komisji liczącej głosy weszły: p. A. Szeliga, p. E. Lis – Chrapkiewicz, p. R. Górak i p. A. Gąsienica.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011

        Dzień uroczystego zakończenia roku szkolnego 2010/2011 przypadł  na 22 czerwca. Uczniowie szkoły podstawowej o ósmej rano zebrali się w kościele parafialnym na mszy, po której wraz ze sztandarem, przemaszerowali klasami pod opieką wychowawców do budynku szkoły. O 9.00 pani dyrektor mgr Agnieszka Maryniarczyk powitała wszystkich przybyłych gości, rodziców, nauczycieli i uczniów. W pierwszej kolejności rozdane zostały nagrody książkowe za wysokie wyniki, świadectwa z biało-czerwonym paskiem i dyplomy ukończenia szkoły podstawowej dla wszystkich absolwentów klasy szóstej.

Następnie najlepsi uczniowie z klasy czwartej i piątej odebrali rozmaite wyróżnienia. Po krótkiej przerwie technicznej, przeznaczonej na spotkania wychowawców z podopiecznymi w ich salach lekcyjnych oraz rozdanie świadectw i dyplomów, obejrzeliśmy przedstawienie szkolnej grupy teatralnej “Bambinki” o losach mitologicznego Narcyza.

Około godziny dziesiątej dotarli do szkoły, po mszy świętej, gimnazjaliści. Wszyscy zebrani nauczyciele na czele z Panią Dyrektor, rodzice i uczniowie ze wzruszeniem pożegnali naszego Księdza Proboszcza Krzysztofa Pilarza, zmieniającego miejsce posługi po 9 latach pracy w Witowie. Obraz autorstwa pani Reginy Mrowca - Kenar, przedstawiający kaplicę w Dolinie Chochołowskiej w porze kwitnienia krokusów i dedykacja od Grona Pedagogicznego, antyrama z fotografią uczniów od Samorządu Uczniowskiego były podziękowaniem za wieloletnią współpracę z księdzem Proboszczem.

Potem nadszedł czas oficjalnego wręczenia najzdolniejszym uczniom świadectw z wyróżnieniem, docenienia ich osiągnięć w sporcie, w konkursach przedmiotowych, w działalności samorządowej i społecznej (np. na rzecz Hospicjum). Wychowawczynie obu klas kończących naukę w szkole ponadpodstawowej rozdały dyplomy ukończenia gimnazjum.

Następnie Pani Dyrektor oddała głos młodzieży, która pięknym przemówieniem i krótką prezentacją multimedialną wspominała kolejne lata nauki spędzone w murach tej szkoły. Wszyscy pedagodzy, pani sekretarka i panie z obsługi docenieni zostali “złotymi medalami” z pamiątkowym napisem: “Jesteś na medal. Witów, czerwiec 2011”. Pani dyrektor i obie wychowawczynie obdarowane były także wspaniałymi kwiatami od wychowanków i ich rodziców. Nie mogło również zabraknąć podziękowań dla Rodziców za ich miłość, opiekę i zaangażowanie w wychowanie młodych ludzi.

Po oficjalnym przekazaniu Dorocie Długopolskiej (ucz. kl. II Gim.) “klucza szkoły” przez ustępującą z funkcji przewodniczącej szkoły, Izabelę Krupę, nastąpiło pożegnanie klas trzecich przez młodszych kolegów ( wręczono sympatyczne maskotki i czekolady). Zabawny skecz w wykonaniu nieodkrytych dotąd talentów aktorskich z klasy II gimnazjum zakończył część mniej oficjalną uroczystości.

Rodzice absolwentów przygotowali słodki poczęstunek - ogromny i smakowity tort oraz kawę i herbatę. Przy pożegnaniu uczniów i nauczycieli niejedna osoba miała łzy w oczach.


Pochód wolontariuszy akcji Pola Nadziei w 2011 r.

        W czwartek 9 czerwca 2011 roku wolontariusze z naszej szkoły pod opieką p. A. Rejewskiej brali udział w marszu na trasie Parafia Św. Rodziny przy Krupówkach do Urzędu Miasta Zakopane. Młodzież niosła samodzielnie wykonany transparent z napisem WITÓW (wyk. K. Bobak, J Owsiak). Uczniowie biorący udział w marszu zaangażowali się w ten sposów w coroczną akcję Pola Nadziei wspierającą Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych - Hospicjum Jezusa Miłosiernego. Datki na rzecz hospicjum zbierane były przez wolontariuszy 12 czerwca w niedzielę po każdej mszy świętej w kościele parafialnym i kaplicach w Witowie. Zebrano 3024,30 zł.


Akcja zbiórki nakrętek plastikowych na rzecz Łukasza Skubisza zakończona

Na początku bieżącego roku szkolnego 2010/2011 ks. proboszcz Krzysztof Pilarz zaproponował wszystkim klasom Zespołu Szkół w Witowie akcję zbiórki nakrętek plastikowych na rzecz Łukasza Skubisza.

Łukasz to uczeń Liceum Salezjańskiego w Czarnym Dunajcu, który potrzebuje nowego wózka inwalidzkiego. Nakrętki zbiera wiele szkół salezjańskich w prowincji krakowskiej. Nasza szkoła nosi imię ks. Leona Musielaka - salezjanina, dlatego również włączyła sie do zbiórki. Ksiądz proboszcz ufundował nagrody pieniężne dla klas, które zbiorą największą ilość nakrętek. Rywalizacja między klasami trwała od września do 21 stycznia 2011r. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpiło 24 stycznia w Dzień Patrona Szkoły.

Nagrody otrzymały następujące klasy:

I miejsce kl. V SP - 400 zł

II miejsce kl. II SP - 300 zł

III miejsce kl. VI SP - 200 zł

IV miejsce kl. III SP - 100 zł


Wykaz zebranych nakrętek przez poszczególne klasy w przeliczeniu na jednego ucznia:

Szkoła Podstawowa:

 • Klasa "0" - 0. 11 kg
 • Klasa I - 1. 26 kg
 • Klasa II - 1. 85 kg
 • Klasa III - 1. 38 kg
 • Klasa IV - 0. 99 kg
 • Klasa V - 2. 56 kg
 • Klasa VI - 1. 44 kg

Gimnazjum:

 • Klasa I - 0. 01 kg
 • Klasa II - 0. 58 kg
 • Klasa III a - 0. 64 kg
 • Klasa III b - 0. 92 kg

Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy najlepszym.

"Góra Grosza 2010 r."

Szanowni Państwo

W imieniu dzieci i ich rodzin, którym Towarzystwo Nasz Dom pomaga w ramach akcji Góra Grosza 2010, serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do tego przedsięwzięcia i zoraganizowanie XI edycji na terenie Państwa placówki.
W chwili obecnej "Góra Grosza" jest jeszcze podliczana; zebrane grosze są segregowane i liczone przez firmę Brink's. Nadal napływają do nas protokoły zbiórki, które na bieżąco są wpisywane do bazy przez naszych wolontariuszy, a palety z groszami, za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, jeszcze docierają do firmy przeliczeniowej.

Wynik akcji będziemy znać dopiero pod koniec marca, kiedy to Bank przekaże nam ostateczny protokół, informacje te wkrótce będą dostępne na naszej stronie internetowej.

Akcja z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród szkół i przedszkoli. W wielu szkołach/przedszkolach Góra Grosza wpisała się trwale w program placówki. 

Dziękujemy również za sprawozdania, zdjęcia, rysunki z akcji, które Państwo przysyłaliście do biura Towarzystwa Nasz Dom wraz z protokołem zbiórki. To pokazuje, że los dzieci, które nie mogą wychowywać się we własnej rodzinie, nie jest Wam obojętny.
Góra Gorsza obrazuje nasze podejście do pomocy drugim, solidarność międzyludzką we wspieraniu cennych inicjatyw. Góra Grosza to zatem również lekcja odpowiedzialności, aktywnego i świadomego uczestnictwa w pomocy dzieciom i ich rodzinom, budowania nastawienia prospołecznego i skuteczności wspólnego działania.

W listopadzie 2010 roku wielu nauczycieli pomogło zorganizować uczniom akcje w szkołach i przedszkolach.
Z drobnych monet powstała wielka Góra Grosza, dzięki której możemy pomóc dzieciom, które z różnych przyczyn musiały opuścić dom rodzinny i swoich najbliższych. Góra Grosza to wspólna praca nauczycieli oraz uczniów. Dzięki Wam wiele dzieci, które straciły opiekę i chwilowe poczucie bezpieczeństwa znajdzie nowy dom. Nie zostaną wysłane do dużych domów dziecka. Zamieszkają w rodzinie, gdzie znajdą bezpieczeństwo, ciepło i uczucie nowych opiekunów. To największy dar, jaki możemy dać dzieciom w najtrudniejszej do wyobrażenia sytuacji życiowej. To ważniejsze od ubrań zabawek i innych darów. W sytuacji, gdy nasze Państwo wciąż pracuje nad nową Ustawą, dzieci i młodzież już reformują system pomocy dziecku i rodzinie!

Zawodowe rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz domy dla dzieci to czasowe miejsca pobytu dla dzieci, których rodzice przeżywają kryzys i nie są w stanie zapewnić im właściwej opieki. To „bezpieczny port”, w którym dzieci mogą wyleczyć emocjonalne rany powstałe po separacji z rodzicami, a czasem po strasznych dla nich przeżyciach. W rodzinach zastępczych dzieci znajdują fachową pomoc, wsparcie, spokój, zrozumienie, uczą się na nowo zaufania do świata i dorosłych. Są otoczone właściwą opieką i uczuciem, mają szanse rozwijać się i uczyć a przede wszystkim – mogą mieć nadzieję na to, że jednocześnie pomoc zostanie udzielona ich rodzicom. Przy dobrym przygotowaniu i wsparciu rodzin zastępczych – wiele dzieci będzie mogło wrócić do swoich domów, do swoich rodziców.

Towarzystwo Nasz Dom w chwili obecnej prowadzi czternaście domów i mieszkań dla dzieci, w których opiekunowie pracują nad powrotem dzieci do rodzin biologicznych, poszukują rodzin zastępczych lub przygotowują nastolatków do usamodzielnienia. Domy dla dzieci Towarzystwa Nasz Dom przypominają domy rodzinne. Panuje tam rodzinna atmosfera, nie ma administracji, a dzieci wraz ze swoimi opiekunami robią zakupy, gotują, sprzątają – przygotowując się do samodzielności. 
Ponadto Towarzystwo Nasz Dom wspiera domy dla dzieci prowadzone przez powiaty lub inne organizacje pozarządowe, jak również pomaga zawodowym rodzinom zastępczym
i rodzinnym domom dziecka.


Dziękujemy gorąco wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w Górę Grosza. Wysłaliśmy dyplomy jako skromny wyraz podziękowania za zaangażowanie się w tą cenną inicjatywę. Dziękujemy raz jeszcze i do zobaczenia niedługo, w kolejnej XII edycji.

W imieniu całego Zespołu 
z wyrazami szacunku,
Tomasz Polkowski
Przewodniczący Zarządu

W naszej szkole zbiórkę groszy zorganizował Samorząd Uczniowski. Łącznie uczniowie Zespołu Szkół w Witowie zebrali 480,03 zł. Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji "Góra Grosza" serdecznie dziękujemy!


Archive

Jesteś tutaj: Home Samorząd Uczniowski