Ślubowanie uczniów klasy I SP w 2015 r.

        29 października 2015 roku to pamiętna data dla Pierwszoklasistów. W tym dniu w naszej szkole odby­ło się uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I.

Punktualnie o godz. 9.40 Samorząd Uczniowski powitał nauczycieli, rodziców i ucz­niów. Szczególnie go­rą­co powitał bohaterów uroczystości - uczniów klasy I, którzy zaprezentowali krótki program arty­sty­czny. Wspierani przez wychowawczynię recytowali wiersze, śpiewali piosenki, i tym samym udo­wo­­dnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką, sprawiać ra­dość rodzicom i nauczycielom. Po tych słowach dyrektor Agnieszka Maryniarczyk dokonała sym­bo­li­cznym ołówkiem aktu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Musielaka.

Uczniowie klasy I zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wrę­cze­nie pamiątkowych dyplomów. Rodzice podarowali swoim pociechom słowniczki ortograficzne. Na za­ko­ńczenie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie i dzieci udały się na poczęstunek przygotowany przez ro­dziców.

Galeria zdjęć

Archive

Jesteś tutaj: Home Samorząd Uczniowski Ślubowanie uczniów klasy I SP w 2015 r.