previous arrow
next arrow
Slider

"Góra Grosza 2010r."

Szanowni Państwo
W imieniu dzieci i ich rodzin, którym Towarzystwo Nasz Dom pomaga w ramach akcji Góra Grosza 2010, serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do tego przedsięwzięcia i zoraganizowanie XI edycji na terenie Państwa placówki.
W chwili obecnej "Góra Grosza" jest jeszcze podliczana; zebrane grosze są segregowane i liczone przez firmę Brink's. Nadal napływają do nas protokoły zbiórki, które na bieżąco są wpisywane do bazy przez naszych wolontariuszy, a palety z groszami, za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, jeszcze docierają do firmy przeliczeniowej.

Wynik akcji będziemy znać dopiero pod koniec marca, kiedy to Bank przekaże nam ostateczny protokół, informacje te wkrótce będą dostępne na naszej stronie internetowej.

Akcja z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród szkół i przedszkoli. W wielu szkołach/przedszkolach Góra Grosza wpisała się trwale w program placówki.

Dziękujemy również za sprawozdania, zdjęcia, rysunki z akcji, które Państwo przysyłaliście do biura Towarzystwa Nasz Dom wraz z protokołem zbiórki. To pokazuje, że los dzieci, które nie mogą wychowywać się we własnej rodzinie, nie jest Wam obojętny.
Góra Gorsza obrazuje nasze podejście do pomocy drugim, solidarność międzyludzką we wspieraniu cennych inicjatyw. Góra Grosza to zatem również lekcja odpowiedzialności, aktywnego i świadomego uczestnictwa w pomocy dzieciom i ich rodzinom, budowania nastawienia prospołecznego i skuteczności wspólnego działania.

W listopadzie 2010 roku wielu nauczycieli pomogło zorganizować uczniom akcje w szkołach i przedszkolach.
Z drobnych monet powstała wielka Góra Grosza, dzięki której możemy pomóc dzieciom, które z różnych przyczyn musiały opuścić dom rodzinny i swoich najbliższych. Góra Grosza to wspólna praca nauczycieli oraz uczniów. Dzięki Wam wiele dzieci, które straciły opiekę i chwilowe poczucie bezpieczeństwa znajdzie nowy dom. Nie zostaną wysłane do dużych domów dziecka. Zamieszkają w rodzinie, gdzie znajdą bezpieczeństwo, ciepło i uczucie nowych opiekunów. To największy dar, jaki możemy dać dzieciom w najtrudniejszej do wyobrażenia sytuacji życiowej. To ważniejsze od ubrań zabawek i innych darów. W sytuacji, gdy nasze Państwo wciąż pracuje nad nową Ustawą, dzieci i młodzież już reformują system pomocy dziecku i rodzinie!

Zawodowe rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz domy dla dzieci to czasowe miejsca pobytu dla dzieci, których rodzice przeżywają kryzys i nie są w stanie zapewnić im właściwej opieki. To „bezpieczny port”, w którym dzieci mogą wyleczyć emocjonalne rany powstałe po separacji z rodzicami, a czasem po strasznych dla nich przeżyciach. W rodzinach zastępczych dzieci znajdują fachową pomoc, wsparcie, spokój, zrozumienie, uczą się na nowo zaufania do świata i dorosłych. Są otoczone właściwą opieką i uczuciem, mają szanse rozwijać się i uczyć a przede wszystkim – mogą mieć nadzieję na to, że jednocześnie pomoc zostanie udzielona ich rodzicom. Przy dobrym przygotowaniu i wsparciu rodzin zastępczych – wiele dzieci będzie mogło wrócić do swoich domów, do swoich rodziców.

Towarzystwo Nasz Dom w chwili obecnej prowadzi czternaście domów i mieszkań dla dzieci, w których opiekunowie pracują nad powrotem dzieci do rodzin biologicznych, poszukują rodzin zastępczych lub przygotowują nastolatków do usamodzielnienia. Domy dla dzieci Towarzystwa Nasz Dom przypominają domy rodzinne. Panuje tam rodzinna atmosfera, nie ma administracji, a dzieci wraz ze swoimi opiekunami robią zakupy, gotują, sprzątają – przygotowując się do samodzielności.
Ponadto Towarzystwo Nasz Dom wspiera domy dla dzieci prowadzone przez powiaty lub inne organizacje pozarządowe, jak również pomaga zawodowym rodzinom zastępczym
i rodzinnym domom dziecka.


Dziękujemy gorąco wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w Górę Grosza. Wysłaliśmy dyplomy jako skromny wyraz podziękowania za zaangażowanie się w tą cenną inicjatywę. Dziękujemy raz jeszcze i do zobaczenia niedługo, w kolejnej XII edycji.

W imieniu całego Zespołu
z wyrazami szacunku,
Tomasz Polkowski
Przewodniczący Zarządu

W naszej szkole zbiórkę groszy zorganizował Samorząd Uczniowski. Łącznie uczniowie Zespołu Szkół w Witowie zebrali 480,03 zł. Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji "Góra Grosza" serdecznie dziękujemy!