Deklaracja dostępności - strona internetowa Szkoły Podstawowej w Witowie

Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Musielaka w Witowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Witowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Osadzińska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 18 20 717 26

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Musielaka w Witowie.
 • Adres: Witów 119, 34-512 Witów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 18 20 717 26

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.1. Dostępność wejść do budynku
Budynek posiada 3 wejścia. Do wejścia głównego prowadzą schody – 3 stopnie. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków, wejście nie jest wyposażone w windę schodową. W ramach dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, szkoła posiada na wyposażeniu schodołaz. Wejścia boczne znajdują się od strony boiska szkolnego i parkingu. Jedno z wejść prowadzi bezpośrednio na salę gimnastyczną.
1.2. Dostępność korytarzy i schodów
Korytarze i pomieszczenia w parterowej części budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Do pomieszczeń znajdujących się na piętrze (w tym biblioteki) prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w windę. Osoby niepełnosprawne mogą mieć dostęp do piętra budynku przy pomocy osoby dyżurującej i schodołązu. Sala gimnastyczna znajduje się na parterze, posiada oddzielne wejście.
1.3. Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych
Toalety dla uczniów zlokalizowane są na poziomie piwnicy (znajduje się tam m.in. toaleta dla osób niepełnosprawnych - dostęp do niej jest możliwy od strony wejścia na salę gimnastyczną) na parterze i na pierwszym piętrze.
1.4. Miejsca parkingowe
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych stałych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, ponieważ parking umiejscowiony został z boku budynku w sporej odległości od wejść. Zagospodarowanie terenu umożliwia podjazd samochodem pod wejście główne budynku. W tym miejscu nie można jednak zaparkować samochodu na dłużej.
1.5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
1.6. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi, pętlami indukcyjnymi itp.
1.7. Dostosowanie do potrzeb osób niesłyszących, niewidomych i słabowidzących
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.