Ważne dokumenty

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy - pobierz druk w formacie PDF.

Procedury - pobierz druk w formacie PDF.

Regulamin Rady Rodziców - pobierz druk w formacie PDF.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego - pobierz druk w formacie PDF.

Regulamin świetlicy - pobierz druk w formacie PDF.

Regulamin wycieczek szkolnych - pobierz druk w formacie PDF.

Statut SP Witów - pobierz druk w formacie PDF.

Dokumenty dotyczące sytuacji wynikającej z epidemii koronawirusa

Procedury w czasie epidemii - pobierz druk w formacie PDF.

Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych - pobierz druk w formacie PDF.

Wytyczne - edukacja wczesnoszkolna - pobierz druk w formacie PDF.

Wytyczne dla przedszkoli - pobierz druk w formacie PDF.

Wytyczne - egzaminy - pobierz druk w formacie PDF.

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół - pobierz druk w formacie PDF.

Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii - pobierz druk w formacie PDF.

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID -19pobierz druk w formacie PDF.