Ważne dokumenty

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy - pobierz druk w formacie PDF.

Procedury - pobierz druk w formacie PDF.

Regulamin Rady Rodziców - pobierz druk w formacie PDF.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego - pobierz druk w formacie PDF.

Regulamin świetlicy - pobierz druk w formacie PDF.

Regulamin wycieczek szkolnych - pobierz druk w formacie PDF.

Statut SP Witów - pobierz druk w formacie PDF.

Archive

Jesteś tutaj: Home Ważne dokumenty