Lekcja przyrody z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w 2023 r.

        Nasza szkoła w ramach programu rządowego „Laboratoria Przyszłości” zakupiła pomoce naukowe, które uatrakcyjniają proces zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności uczniów.

Uczniowie klasy IV na lekcji przyrody poznawali przyrządy i pomoce przyrodnika. Okazało się, że bardzo ciekawe poznawanie przyrody wiąże się z mikroskopowaniem. Uczniowie zapoznali się z budową mikroskopu optycznego, a następnie poznali zasady mikroskopowania.

Po części wprowadzającej uczniowie przystąpili do pracy w grupach. Oglądali preparaty biologiczne ukazujące budowę komórek, tkanek i narządów różnych organizmów. Takie zajęcia ułatwiają efektywniejsze przyswojenie wiedzy przyrodniczej.

Wykorzystaliśmy do tego mikroskopy zakupione w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”. W celu ćwiczeń utrwalających zdobytą wiedzę, uczniowie wykonywali rysunki preparatów oglądanych pod mikroskopem. Na zajęciach uczniowie byli bardzo aktywni, zadawali wiele pytań, świadczących o tym, że są dociekliwi i otwarci na wiedzę.

Bogdan Kania

Galeria zdjęć

20231128 092158 1600x900