OGŁOSZENIE - Szkolny Konkurs "Mistrz Ortografii" w 2024 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Mistrz Ortografii”

Organizacja konkursu i cele

 1. Konkurs organizowany jest z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
 2. Organizatorkami są: p. Alicja Grabacka – nauczycielka języka polskiego oraz p. Teresa Nitka nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
 3. Udział w konkursie biorą uczniowie klas 1 – 3, 4 - 8
 4. Cele konkursu:
  • Dbałość o czystość i piękno języka polskiego.
  • Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii.
  • Doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych.
  • Kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia.

Przebieg konkursu

 1. konkurs odbywa się w 3. etapach
 2. każdy poziom nauczania pisze dyktando w klasie
 3. do drugiego etapu przechodzą uczniowie poszczególnych klas, którzy napisali bezbłędnie lub z najmniejszą ilością błędów ortograficznych
 4. etap drugi odbywa się na szkolnym korytarzu – uczniowie klas walczą między sobą rozwiązując zagadki ortograficzne
 5. finaliści tych rozgrywek walczą o tytuł Mistrza ortografii w trzech grupach:
  • I grupa: klasy 1, 2, 3
  • II grupa: klasy 4, 5, 6
  • III grupa: klasy 7, 8
 1. finaliści otrzymują nagrody.

Zakres umiejętności

 1. Konkurs będzie obejmował umiejętność pisania poprawnego ortograficznie.

Zakres merytoryczny:

 • pisownia wyrazów z: „ó” i „u”, „rz” i „ż”, „ch” i „h” (kl. 1 - 3)
 • pisownia nosówek „ą”, „ę” oraz połączeń „om”, „on”, „em”, „en”
 • pisownia „ nie” z różnymi częściami mowy
 • pisownia cząstki „-by”
 • pisownia wielkich i małych liter
 • pisownia przedrostków i przyrostków.

polish 20220614 144951119