OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. LEONA MUSIELAKA W WITOWIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 We Are Hiring Facebook Post

        Komisja Rekrutacyjna po przeanalizowaniu wszystkich złożonych wniosków podaje listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Musielaka w Witowie na rok szkolny 2024/2025.

LISTA KANDYDATÓW - ZAŁĄCZNIK

Rodzice zakwalifikowanych kandydatów proszeni są o złożenie potwierdzenia woli korzystania z usług oddziału przedszkolnego w terminie od 27.03.2024 r. do 05.04.2024 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Witowie w godzinach od 8.00 do 15.00.

POTWIERDZENIE WOLI – ZAŁĄCZNIK

Brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w oddziale przedszkolnym.