previous arrow
next arrow
Slider

Ważne informacje dotyczące nauczania zdalnego!

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju i nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, iż zajęcia w szkole od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r będą odbywały się zdalnie. Określa ono zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz oceniania i klasyfikowania uczniów.

Sytuacja ta jest trudna dla uczniów, rodziców, nauczycieli. Ostatnie dwa tygodnie pokazały z czym my jako szkoła musimy się zmierzyć.

Moim zadaniem jest aby nauczanie zdalne przebiegało bez dodatkowego stresu dla uczniów i obciążenia dla rodziców. Zdaję sobie sprawę, że uczniowie nie zawsze maja dostęp do komputera, zwłaszcza że rodzice też pracują zdalnie. Praca zdalna ma być tak dostosowana przez nauczycieli aby każdy uczeń był wstanie ją samodzielnie wykonać. Do tej pory nauczyciele korzystali z dziennika elektronicznego oraz strony internetowej szkoły.

Ruszamy z nowym sposobem nauczania zdalnego. Każdy z rodziców otrzyma login i hasło do platformy epodreczniki.pl dla swojego dziecka lub dzieci. Do uruchomienia konta niezbędny jest e-mail (uczniowie klas 4 - 8 powinni posiadać własne e - maile). Po pierwszym logowaniu na platformie pojawi się komunikat o konieczności zmiany loginu i hasła (loginem będzie e - mail użytkownika, hasło dowolne). Tą metodą nauczyciele będą wysyłać polecenia, zadania do wykonania przez uczniów w określonym terminie. Nauczyciele przedmiotów nie ujętych na platformie, będą pracować poprzez kontakt na dzienniku elektronicznym, bądź innej wybranej przez nich formy.

W każdym dniu uczniowie będą mieli po trzy, cztery przedmioty do zrealizowania w zależności od wieku i możliwości psychofizycznych uczniów. Zostaną one ustalone na podstawie aktualnego planu lekcji.

Jestem do Państwa dyspozycji na dzienniku elektronicznym.

Z poważaniem

Leszek Szlachtowski