Ślubowanie uczniów klasy pierwszej 2011r.

        26 października 2011 roku uczniowie klasy pierwszej w obecności zaproszonych gości: rodziców, dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz kolegów i koleżanek złożyli uroczyste ślubowanie.
W części artystycznej zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne, wykazali się m.in. wiedzą o ojczyźnie, szkole oraz bezpieczeństwie na drodze. Po pasowaniu na ucznia klasy I przez p. dyr. Agnieszkę Maryniarczyk, każde dziecko otrzymało dyplom i upominek. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.