"Odblaskowa Szkoła" 2011r.

        Uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Celem konkursu była  poprawa bezpieczeństwa uczniów podczas korzystania z dróg publicznych i uświadomienie im zagrożeń z jakimi mogą się spotkać na drodze.

W ramach Konkursu zorganizowano :

-wystawę prac plastycznych-mgr R. Mrowca - Kenar,

Galeria prac uczniów

-test wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym,

-szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej - mgr E. Boczoń,

-egzamin na kartę motorowerową (przy współpracy z Sekcją Ruchu Drogowego Komendy

Powiatowej Policji w Zakopanem).

-rozdanie elementów odblaskowych uczniom kl. I.

Nadzór merytoryczny nad Konkursem sprawował niżej podpisany.

Andrzej Boczoń

Galeria zdjęć