Featured

OGŁOSZENIE - Nowe legitymacje szkolne!

        W związku ze zmianą przepisów dotyczących wydawania legitymacji PAPIEROWE LEGITYMACJE mogą być wydawane w szkole tylko do 12 lipca 2024 roku i zachowują ważność do zakończenia kształcenia przez danego ucznia.

Od 13 lipca 2024 szkoła będzie musiała wydawać uczniom legitymacje w formie prostokątnej, plastikowej karty wielkości karty kredytowej, co wiąże się z wydłużonym terminem wyrobienia takiego dokumentu i w miesiącach kiedy zapotrzebowanie na legitymacje szkolne jest większe może wydłużyć się nawet do 3 tygodni.

W związku z tym uprasza się rodziców, których dzieci nie mają, bądź zgubiły legitymację o wyrobienie dokumentu do końca tego roku szkolnego, tak żeby nie było problemów podczas wakacyjnych wyjazdów. Rodzice uczniów klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025 proszeni są o zrobienie zdjęć do legitymacji tak, żeby we wrześniu od razu można było zrobić całej klasie nowe legitymacje.

e legitymacja szkolna 9 600x187