Pracownicy

DYREKTOR

 

mgr Leszek Szlachtowski - nauczyciel geografii

____________________________________________________

 RADA PEDAGOGICZNA

mgr Andrzej Boczoń - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Ewa Boczoń - nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie (wychowawca kl. VI SP)

mgr  Kamila Mateja - pedagog szkolny

mgr Anna Gąsienica - nauczyciel matematyki (wychowawca kl. VII SP)

mgr Renata Górak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (wychowawca kl. II SP.)

mgr Sebastian Kucharski - nauczyciel języka angielskiego

ks. Sylwester Rozenberg - katecheta w kl. VI - VIII SP

mgr Elżbieta Lis-Chrapkiewicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (wychowawca kl. "0" SP.)

ks. Tadeusz Horwat - katecheta w kl. "0" - V SP

mgr Joanna Chmielowska - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Irena Marasek - nauczyciel biologii, chemii i przyrody

mgr Regina Mrowca - Kenar - nauczyciel plastyki, techniki i doradztwa zawodowego

mgr Marta Osadzińska - nauczyciel historii, informatyki i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel bibliotekarz (wychowawca kl. V SP.)

mgr Krzysztof Przywoźny - nauczyciel muzyki

mgr Anna Rejewska - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz (wychowawca kl. IV SP)

mgr Teresa Nitka -  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (wychowawca kl. I SP)

Agata Szeliga - nauczyciel języka angielskiego (wychowawca kl. VIII SP.)

mgr Wawrzyniec Nędza - nauczyciel fizyki

mgr Hanna Zych-Piczura - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (wychowawca kl. III SP)

mgr Jolanta Siuty - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

 ________________________________________________

PRACOWNICY OBSŁUGI:

Pani Ewa Cygan - sekretarka

Pani Władysława Stoch  

Pani Maria Knapik  

Pani Józefa Staszel