Pracownicy

DYREKTOR

 

mgr Leszek Szlachtowski - nauczyciel geografii

____________________________________________________

RADA PEDAGOGICZNA

mgr Ewa Boczoń - nauczycielka wychowania do życia w rodzinie, nauczyciel świetlicy

mgr Anna Gąsienica - nauczycielka matematyki i fizyki (wychowawczyni kl. VI SP)

mgr Renata Górak - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej (wychowawczyni klasy II), logopeda

mgr Monika Góźdź - nauczycielka muzyki, wychowania fizycznego w klasach IV - VII (wychowawczyni klasy V), opiekun Uczniowskiego Klubu Sportowego

mgr Alicja Grabacka - nauczycielka języka polskiego w klasach IV - VI oraz VIII

ks. Tadeusz Horwat - katecheta w kl. "0" - V SP

mgr  Bogdan Kania - nauczyciel przyrody, edukacji dla bezpieczeństwa, biologii i chemii

mgr Sebastian Kucharski - nauczyciel języka angielskiego w klasach IV i VIII

mgr Elżbieta Lis-Chrapkiewicz - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej (wychowawczyni oddziału przedszkolnego)

mgr Renata Kierys - nauczycielka języka niemieckiego

mgr  Kamila Mateja - pedagog szkolny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie (wychowawca klasy VIII)

mgr Regina Mrowca - Kenar - nauczycielka plastyki, techniki i doradztwa zawodowego

mgr Teresa Nitka -  nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej (wychowawczyni klasy I SP)

mgr Marta Osadzińska - nauczycielka historii, informatyki i wiedzy o społeczeństwie, bibliotekarka (wychowawczyni kl. IV SP.)

ks. Adam Starzyk - katecheta w klasach VI - VIII SP

mgr Andrzej Styrczula - nauczyciel wychowania fizycznego w klasie VIII

p. Agata Szeliga - nauczycielka języka angielskiego w klasach "0" - III, V, VI - VII (wychowawczyni kl. VII SP.)

mgr Hanna Zych-Piczura - nauczycielka języka polskiego, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej (wychowawczyni kl. III SP)

______________________________________________

PRACOWNICY OBSŁUGI:

Pani Ewa Cygan - sekretarka

Pani Władysława Stoch - woźna

Pani Beata Gruszka - sprzątaczka  

Pani Józefa Staszel - sprzątaczka