Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca

Anna Bzdyk z kl. VIII SP 

Zastępca

Magdalena Chrobak z kl. VIII SP

Sekretarz

Julia Granat z kl. VIII SP

Opiekun Samorządu

p. Kamila Mateja

p. Teresa Nitka